رابطة مقاومت فشاری با مقاومت کششی و ضریب کشسانی در بتن

رابطة مقاومت فشاری با مقاومت کششی و ضریب کشسانی در بتن خودتراکم حاوی سنگ‌دانه بازیافتی و زئولیت طبیعی

دریافت قیمت>>